Leerproces van Jeroen Sikkema

Op deze site vind je XML oefeningen, projecten en bronnen/links

XML, omdat SVG eigenlijk XML markup heeft, dus interessant!'

Content, eigen probeersels over XML o.a. uit het boek 'XML in a nutshell'