Leerproces van Jeroen Sikkema

Op deze site vind je PHP oefeningen, projecten en bronnen/links

referenties uit het boek: 'PHP & MYSQL: Novice to Ninja'

Oefeningen uit het boek: 'PHP & MYSQL: Novice to Ninja'


Geheugensteuntjes

templates buiten public folder doe je door include regel in je php file door: include __DIR__ . '/../file.html.php';